BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM, KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Bảng giá khám chữa bệnh có Bảo hiểm y tế:

- Bảng giá dịch vụ: tại đây

- Bảng giá giường bệnh : tại đây

 

Bảng giá khám chữa bệnh không Bảo hiểm y tế:

- Bảng giá : tại đây