• TRUNG TÂM Y TẾ KIM ĐỘNG

  TRUNG TÂM Y TẾ KIM ĐỘNG

  Trung tâm Y tế huyện Kim Động là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Với chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống […]

 • Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Điều dưỡng

  Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Điều dưỡng

  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng của Trung tâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện […]

 • Tổ chức bệnh viện

  Tổ chức bệnh viện