Các văn bản phòng chống dịch nCov

1. Bộ Y tế 322  Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị /ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90%20322.pdf

2. Bộ Y tế 343 Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống dịch  /ckfinder/userfiles/files/343.pdf

3.  Bộ Y tế Quyết định số 344/2020/QĐ-BYT Về việc ban hành

" Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" /ckfinder/userfiles/files/344.pdf

4. Quyết định số 345/2020/QĐ-BYT Về việc ban hành " Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà,

nơi lưu trú để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới

của vi rút Corona (nCoV)" /ckfinder/userfiles/files/QD-345_4d5cfde418.pdf

Công văn UBND tỉnh

1. Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc

công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của

chủng virus Corona gây ra./ckfinder/userfiles/files/173_signed.pdf

 2. Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về

việc triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên,

 /ckfinder/userfiles/files/15kh_signed.pdf

3. Công điện số 170/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh (PCD corona

  /ckfinder/userfiles/files/170_signed.pdf

4. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc  tăng

cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phúc tạp mới của dịch bệnh

viêm đường hô phấp cấp do chủng loại mới của vi rút corona gây ra

/ckfinder/userfiles/files/03ct_signed.pdf

 5. Công văn số 179/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 của UBND Hưng Yên về việc

tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra

/ckfinder/userfiles/files/179cv_signed.pdf

 6. Công điện 184/CĐ-CTUBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc lập tức

cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV. /ckfinder/userfiles/files/184_signed.pdf

Công văn Sở Y tế Hưng Yên

1. Công văn số 72/SYT-NVY ngày 25/01/2020 của Sở Y tế Hưng Yên

về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến

phúc tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô phấp cấp do chủng loại mới

của vi rút corona gây ra./ckfinder/userfiles/files/72.pdf

2. Công văn số 93/SYT-KHTC ngày 03/02/2020 của Sở Y tế Hưng Yên về việc

đảm bảo cơ số trang thiết bị. vật tư, thuốc cho khu cách ly, điều trị dịch bệnh viêm

đường hô phấp cấp do n.Cov./ckfinder/userfiles/files/93.pdf

3. Công văn số 101/SYT-KHTC ngày 03/02/2020 của Sở Y tế Hưng Yên về

việc đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch n.Cov. /ckfinder/userfiles/files/101.pdf

4.  Công văn số 107/SYT-NVY ngày 05/02/2020 của Sở Y tế Hưng Yên

về việc theo dõi, giám sát với người Trung Quốc nhập cảnh vào

Hưng Yên chưa qua 14 ngày. /ckfinder/userfiles/files/107.pdf

5.  Công văn số 77/SYT-NVY ngày 04/02/2020 Yêu cầu đơn vị rà soát kế hoạch

phòng chống bệnh dịch /ckfinder/userfiles/files/77.pdf

Công văn UBND huyện

+) Công văn số 37/UBND-PYT ngày 30/01/2020 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng,

chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCov)

+) Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 02/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phòng, chống

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (vCoV) gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích và du lịch.

+)Công văn số 46/UBND-VHTT ngày 03/02/2020 của UBND huyện về việc tuyên truyền phòng, chống

viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCoV).

+) Công văn số 44/UBND-VHTT ngày 03/02/2020 của UBND huyện về việc tình hình dịch viêm đường

hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV).

CÁC BÀI GIẢNG

1. Tham Luan xử lý sốc nhiễm trùng, suy hô hấp:

 /ckfinder/userfiles/files/avata/7_08-02-2020-Tham%20lu%E1%BA%ADn.pptx

2. Xử ly hồi sức hô hấp trẻ em

/ckfinder/userfiles/files/8_%2008-02-2020%20nCoV_treem_PgsDien_BVNTW.pptx

3.Báo cáo 2 truong hop dau tien

 /ckfinder/userfiles/files/10_%2008-02-2020%20BV%20Cho%20Ray_B%C3%81O%20C%C3%81O%20HAI%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20H%E1%BB%A2P%20%C4%90%E1%BA%A6U%20TI%C3%8AN%20NHI%E1%BB%84M.pdf

4. Kinh nghiệm thu dung, điều trị bệnh nhân nCov /ckfinder/userfiles/files/11_08-02-2020%20BVDK%20tinh%20Thanh%20Hoa_BAO%20CAO%20KINH%20NGHIEM.pptx

5. Hướng dẫn giám sát tạm thời

 /ckfinder/userfiles/files/Bai%20trinh%20bay%20-%20Duong%20NIHE%2007_02%20DICH%20TE%20TW.pptx

6. Bài giảng  học viện Quân y /ckfinder/userfiles/files/Tai%20lieu%20tap%20huan%20nCov%20v%E1%BB%A7a%20H%E1%BB%8Dc%20Vi%E1%BB%87n%20Qu%C3%A2n%20Y.pptx