Ngày 21-22/7/2022, Đảng bộ Trung tâm Y tế Kim Động tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

     Dự Hội nghị điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng…; Hội nghị được kết nối với hơn 11.661 điểm cầu tại các Bộ, ngành TW, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

   

   Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề thứ nhất tại Hội nghị

      Tại điểm cầu trực tuyến của Đảng bộ Trung tâm Y tế Kim Động có sự tham dự của đồng chí Bí thư Đảng ủy Phạm Khả Song; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng các đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Kim Động.

Các đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Kim Động tham dự học tập Nghị quyết

  Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu đã được học tập, quán triệt các chuyên đề gồm: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ truyền đạt; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

                                                           Hồng Quân