• Điện thoại: 02213.811.767
• Đường dây nóng: 0965.431.515
• Email: ttytkimdong@gmail.com
• Website: www.trungtamytekimdong.com.vn
• Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng- Huyện Kim Động – Tỉnh Hưng Yên