Huyện Kim Động đưa ra mục tiêu là phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, trường hợp bệnh xác định, xử lý ổ dịch, cách ly điều trị kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

Ngày 18/3/2020, UBND huyện Kim Động ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc ban hành phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn huyện. Cụ thể, có 5 cấp độ để phát hiện dịch gồm: Cấp độ 1 có từ 1-05 ca bệnh đơn lẻ và chưa lây nhiễm thứ phát; cấp độ 2 có từ 06-10 ca bệnh hoặc có lây nhiễm thứ phát; cấp độ 3 có từ 11-15 ca bệnh, có lây nhiễm thứ phát; cấp độ 4 có từ 16-20 ca bệnh, có lây nhiễm thứ phát và cấp độ 5 có trên 20 ca bệnh, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Trong đó, các hoạt động chính cần triển khai theo từng cấp độ dịch bệnh, luôn kịp thời điều chỉnh để đáp ứng với tình hình diễn biến bệnh dịch như: Công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác giám sát, cách ly và xử lý ổ dịch; công tác thu dung, cách ly điều trị.

UBND huyện Kim Động giao Trung tâm Y tế huyện chủ động tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát.

Trung tâm Y tế huyện cũng được giao thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến tình hình dịch trên địa bàn và chỉ đạo các Trạm Y tế xã triển khai công tác phòng, chống dịch phù hợp với thực tế với nguyên tắc bất di bất dịch là “phát hiện sớm, cách ly và khoanh vùng, dập dịch hiệu quả”, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trung tâm Y tế huyện, các Trạm y tế xã theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phòng chống dịch phù hợp và các cấp độ dịch; đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện, nhân lực, … đáp ứng cho các hoạt động phòng chống dịch, theo dõi sức khỏe, cách ly điều trị, sẵn sàng chủ động mở rộng khu vực cách ly điều trị tối đa theo yêu cầu để đáp ứng thu dung, điều trị cách ly bệnh nhân.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện giao công an huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành theo từng cấp độ; quản lý, nắm chắc tình hình di biến động dân cư, những người (kể cả người nước ngoài và người Việt Nam) từ hoặc đi qua vùng dịch ở nước ngoài và các vùng dịch ở trong nước đến địa phương...

Trong khi đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện được giao chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cơ sở cách ly tập trung, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để thực hiện cách ly tập trung đối với những người từ hoặc đi qua vùng dịch về Việt Nam và về huyện theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

Còn UBND các xã, thị trấn được giao tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; chỉ đạo thôn xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch.

Tính đến hết ngày 21/3, huyện Kim Động đã kết thúc cách ly 213 trường hợp (17 trường hợp tại TTYT huyện và 196 trường hợp tại cộng đồng). Hiện còn 75 trường hợp cần phải cách ly để theo dõi (01 trường hợp tại TTYT huyện và 74 trường hợp tại cộng đồng). Tổng số mẫu được lấy và làm xét nghiệm là 12 mẫu; trong đó 11 mẫu đã có kết quả và đều là âm tính với Covid-19, 01 mẫu hiện đang đợi kết quả.

/ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90%20112_Q%C3%90-UBND.pdf