Thông báo Về yêu cầu báo giá gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa máy X-quang KTS của Trung tâm Y tế Kim Động

Thông báo Về yêu cầu báo giá gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa máy X-quang KTS của Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/TBao%20263.pdf